Chỉ đường

Địa chỉ:
Chẩn đoán hình ảnh Bellaire
9440 Bellaire Blvd., Ste # 100
Houston, Texas 77036

Giờ
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 08:00-6: 12:00
Thứ bảy: 9:00-3: 12:00

Điện thoại: (832) 239-8538

Fax: (713) 772-8032

E-mail: info@bellairediagnostic.com


Tên:
E-mail:
Fax:
Thông báo:

rõ ràng      gửi